Spotřeba mobilních dat v Česku neustále roste

Ve srovnání s jinými zeměmi EU ovšem Češi čerpají dat o polovinu méně

Češi využívají výrazně nižší objem mobilních dat, než ostatní státy v EU. Za rok 2016 to bylo průměrně 593 MB, při přepočtu na SIM kartu, včetně těch bez aktivního datového tarifu je spotřeba v ČR přibližně 320 MB. Oproti tomu například západní Evropa se dostala v průměrné spotřebě na 740 MB a severské země dokonce přesáhly objem v řádu GB jednotek.

Průzkumy provedené na vzorku 1850 respondentů v České republice v březnu 2016 ukazují, že mobilní data využívá vyšší počet mužů než žen a jejich užívání s rostoucím věkem klesá. Ve věkové kategorii 18 – 44 let data používá 60 % uživatelů, ve věku 45 – 54 let se počet pohybuje okolo 47 % a konečně ve věkové skupině 55 – 64 let je aktivních uživatelů 34 %. Každý pátý spotřebitel ve věku 18 – 44 let vyčerpá více jak 1 GB mobilních dat měsíčně, naopak v nejvyšší věkové skupině nad 55 let se jedná o každého devátého spotřebitele.

Uživatelé mobilních dat tráví u mobilních telefonů denně i několik hodin. Jako nejčastější aktivity respondenti uvedli využívání komunikačních kanálů, získávání informací nebo používání map a navigací. Nemalé procento obsáhly sociální sítě Facebook a Instagram.

Z průzkumů dále vychází, že 66 % uživatelů ve věku 18 – 24 let se spoléhá na okamžitou dostupnost dat a dokonce méně plánují, lépe se seznamují s novými přáteli i partnery. Uživatelé starší a s vyšším dosaženým vzděláním využívají internet převážně ke komunikaci, vyhledávání informací, správě bankovnictví, než k zábavě, hrám a delšímu pobytu na sociálních sítích.

Zdroj 1 : Výsledky průzkumu provedeného na vzorku 1850 respondentů v ČR, společností KPMG v březnu 2016
Zdroj 2: Nezávislá komunita spotřebitelů www.licit.cz