VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

STAROSTA STOCHOVA INFORMUJE

Jako první vám představím novou posilu strojního vybavení vozového parku městské společnosti Technické služby Stochov a to nově pořízený multifunkční zametací stroj AEBI MFH 2500. Tohoto pomocníka město zakoupilo pro účely zajištění kvalitnějšího a rychlejšího čištění místních veřejných komunikací a chodníků pro pěší. Stroj bude pod správou společnosti Technické služby Stochov a v našich ulicích ho budete dle potřeby vídat celkem pravidelně.

Další novinkou, která byla dodána a instalována za účelem zlepšení informovanosti občanů o systému třídění odpadů je rozmístění celkem 3 nových informačních panelů. Tyto obsahují jednoduché a potřebné informace o systému likvidace odpadů, který je v našem městě využíván. Infopanely naleznete u stanovišť podzemních kontejnerů v ulicích Jaroslava Šípka, J. A. Komenského a Lipinská v Čelechovicích. Město Stochov tímto vyjadřuje poděkování autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. za pro město bezplatnou výrobu a dodávku předmětných infopanelů.

Skončila také přípravná fáze investiční akce, v rámci které dojde k výměně oken a dveří v objektu č.p. 490 (v současné době Speciální škola Slunce). Do poptávkového řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči. Cenově nejvýhodnější nabídku předložila společnost BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o. a došlo k podpisu smlouvy o dílo za cenu cca 1.480.000 Kč vč. DPH. Samotná realizace bude provedena v době letních školních prázdnin. Ve stejné fázi tj. ukončení přípravy, vysoutěžení zhotovitele včetně uzavření smluv o dílo jsou projekty „Snížení energetické náročnosti bytového domu Dukelská/Švermova 271-276“ a „Snížení energetické náročnosti bytového domu Hornická/Dukelská 310-314“. Realizace bude taktéž započata v nejbližších týdnech. Celkové souhrnné náklady stavebních prací obou domů činí dle stávajících smluv o dílo celkem 17.920.110 Kč.

Také rekonstrukce ulice Konopaská v Čelechovicích je stavebně připravena výběrové řízení dokončeno a vybraný zhotovitel zahájí realizaci stavebního díla v září letošního roku. Smluvní cena díla činí cca 3.012.000 Kč. Zdejší občané se tak po dokončení díla dočkají nové vozovky, chodníků pro pěší a moderního veřejného osvětlení.

Také vás možná zaujaly nově pořízené květinové věže, které jsou osázeny pestrými květinami na Mírovém náměstí. Město přistoupilo k tomuto kroku z toho důvodu, že chceme oživit centrální prostor našeho městečka, tak aby se tento především v letních měsících stal příjemnějším pro pohodové chvilky při vašich procházkách nebo třeba při posezení v letních podvečerech.

Město také obdrželo informace o tom, že obě podané žádosti o poskytnutí dotace na Středočeský kraj byly vyhodnoceny kladně. Obdržíme tak dotaci ve výši 100.000 Kč na pořádání městských slavností „Svatováclavské posvícení 2019“ a dotaci ve výši 40.000 Kč na „Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Stochov 2019“ (akce již proběhla). Na tomto místě je třeba poděkovat zastupitelům Středočeského kraje za poskytnutí výše uvedených finančních prostředků.

istě jste také zaznamenali probíhající výstavbu rodinných domů na Slovance (pod železničním přejezdem). Pozemky dotčené výstavbou doposud katastrálně spadaly pod obec Lány. Na základě jednání mezi obcemi došlo k dohodě, kdy dotčené území o výměře cca 4,1 hektaru nově bude patřit pod katastr města Stochov. Dohoda o změně hranic města Stochova a obce Lány byla schválena zastupitelstvy obou dotčených obcí. Naše město tak v brzké době uvítá nové občany a budou-li tito zde přihlášení k trvalému pobytu, lze očekávat každoroční daňový výnos ve výši cca 1.000.000 Kč. Vážení sousedé přeji Vám příjemné prožití červnových dnů a příští měsíc Vám rád přidám sérii dalších informací o rozvoji v našem hezkém městě.

Roman Foršt, starosta města Stochov