Středočeský kraj chce na svém území zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích II. a III. třídy

Středočeský kraj chce na svém území zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích II. a III. třídy. Dosáhnout toho chce pomocí nových technologií, jako jsou inteligentní ukazatele nebo úsekové detektory. Kraj pro svůj záměr zpracoval projekt Bezpečný Středočeský kraj a bude se jím ucházet o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady na pořízení a zprovoznění systému činí 53 milionů korun, přičemž dotace by měla činit 40 milionů korun.