Středočeský kraj jako nejlepší investor roku 2015

Středočeský kraj získal tři ceny jako investor v soutěži o nejlepší dopravní stavby za rok 2015. Ocenění se týkalo stavby Přemostění přes železniční trať v Poděbradech. Cenu Ministerstva dopravy získal Středočeský kraj za úspěšně realizovaný projekt Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi. A uspěl i další projekt hrazený Středočeským krajem – Visutá lávka přes řeku Sázavu, který získal Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury.