Středočeský kraj má nový plán na poslušné děti

Rada Středočeského kraje schválila nový Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na roky 2016 – 18. principem je předcházet agresivitě, šikaně, kyberšikaně, drogám, gamblerství, vandalismu, záškoláctví nebo rasismu. Cílem je vést děti a mládež k zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a ke zvládání zátěžových situací.

agrese

 

RP