Středočeský kraj podpoří léčbu závislých

V rámci prevence kriminality pošle letos Středočeský kraj na adiktologické služby dva miliony korun. Dotaci dostanou čtyři středočeské neziskové organizace – Semiramis, Prostor plus, Magdaléna a Laxus. Tyto organizace se věnují uživatelům návykových látek a gamlerům, ale i jejich rodinám a blízkému okolí.