Středočeští hygienici kontrolují také zboží na trzích.

Konkrétně na keramických trzích v Kostelci nad Černými Lesy a v Berouně vykonali 17 kontrol. Zaměřili se při nich na plnění povinností distributorů týkající se značení předmětů a náležitostí písemného prohlášení. V oblasti značení předmětů nebylo odhaleno žádné pochybení, vyhovujících prohlášení předložili prodávající 6. V jednom případě byly předměty (9 ks) staženy z prodeje u prodejce zahradní keramiky z důvodu absence jakékoli dokumentace. Některá předložená prohlášení postrádala například informace o identifikaci předmětů, aktualizaci údajů, nebo doložení zdravotní nezávadnosti. Kontrolované osoby ale své povinnosti poté splnily v náhradních termínech.

Středočeští hygienici přijali také 12 podnětů od spotřebitelů – 7 na kosmetické přípravky (z toho 1 oprávněný), 2 na pach plastových předmětů určených pro styk s potravinami (což se ovšem neprokázalo) a 3 podněty týkající se výrobků pro děti do tří let, které byly oprávněné pouze částečně.