VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Středočeští hygienici prezentují výsledky své práce za rok 2017

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dnes vydala Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.

„Stejně jako v roce 2016 jsme i loni provedli oproti plánu více kontrol, například stravovacích zařízení, a vydali jsme opět podstatně více stanovisek podle stavebního zákona. Řešili jsme také o něco více podnětů od veřejnosti,“ hodnotí uplynulý rok ředitelka KHS Jarmila Rážová a dodává: „Těší nás ale, že se v roce 2017 objevilo naopak třikrát méně epidemických výskytů, než v roce 2016.“

Souhrn výsledků za rok 2017 ve vybraných oborech činnosti:

V loňském roce bylo ve Středočeském kraji zkontrolováno 2 034 stravovacích zařízení. Kontrol (včetně opakovaných) provedli hygienici 2 284. Nejčastější nedostatky se tradičně týkaly nedostatečné provozní hygieny, nedodržení obecných požadavků na potravinářské prostory, chybné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů nebo nesprávného skladování potravin a pokrmů a také nedostatečného označování alergenů. Za zjištěná pochybení bylo uloženo 687 sankcí v celkové výši 2 080 500 Kč.

KHS vydává také stanoviska podle stavebního zákona, nejčastěji k výstavbě bytů či rodinných domů. U nich hygienici posuzují všechny aspekty ochrany před hlukem při jejich umisťování. V loňském roce bylo v této souvislosti vydáno 11 929 stanovisek, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 1 683.

Loni bylo ve Středočeském kraji zaznamenáno 53 onemocnění klíšťovou encefalitidou, 317 případů Lymeské borreliózy a u 329 lidí se objevila žloutenka. Hygienici řešili také 7 epidemických výskytů (střevní onemocnění, žloutenka apod.), což je o 21 méně, než v roce 2016.

Plné znění Výroční zprávy o činnosti Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za rok 2017 naleznete zde: http://www.khsstc.cz/dokumenty/vyrocni-zprava-o-cinnosti-khs-stredoceskeho-kraje-za-rok-2017-4903_4903_521_1.html