VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Termín otevření druhé části obchvatu Slaného

Druhá část obchvatu Slaného a tím i celý obchvat v délce téměř 13 kilometrů bude uveden do provozu o dva měsíce dříve proti původnímu plánu a to v průběhu pondělí 21. září. Pouze v místě napojení obchvatu na stávající silnici I/16 u Velvar se bude jezdit v úseku přibližně 80 metrů dvěma provizorními jízdními pruhy. Při stavbě obchvatu probíhal archeologický průzkum. Nejstarší nálezy pochází ze zhruba 4 500 let starého pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů, ze starší i mladší doby bronzové. Celkem bylo nalezeno přes 2500 předmětů, především kosterních nálezů, nádob, zbraní nebo šperků.