Trable s územním plánem

Nové Strašecí – Hrozí, že přímo u oblíbené rozhledny na Mackově hoře v Novém Strašecí během několika let vyroste třeba průmyslová hala. Tamní barokní kaplička se tak bude krčit mezi sklady. „Změny v připravovaném územním plánu se dějí za zády občanů,“ upozorňuje zastupitel za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov Pavel Novák.

Opoziční klub novostrašeckého zastupitelstva Společně pro Nové Strašecí a Pecínov podává na město připomínku kvůli změnám, které nastaly v připravovaném územní plánu od jeho prvního veřejného projednávání v roce 2015.

„Lidem město tehdy představilo návrh územního plánu, který reguloval zastavování budoucí průmyslové zóny v lokalitě Mackova hora. Zóna je tam v plánu už řadu let, územní plán měl ale zástavbu etapizovat. Při druhém veřejném projednávání 20. června 2017 jsme se ale dozvěděli, že místo 50 procent zeleně v celé zóně je v plánu jen 30 procent. Dále že se výrazně zmenšila plocha zeleného pásu, který má chránit obyvatel přilehlé zástavby před hlukem, prachem a zplodinami z průmyslového provozu,“ popisuje zastupitel Pavel Novák.

Ke změnám došlo poté, co zpracovatel územního plánu zapracoval do návrhu některé námitky vlastníků pozemků. „Ty jsou legitimní, ale město by mělo mít na zřeteli zájmy všech občanů i životního prostředí. Rada tuto změnu neměla připustit, i vzhledem k rozhodnutí zastupitelstva z roku 2014,“ říká spoluautorka připomínky, členka Společně pro Nové Strašecí a Pecínov, Petra Pilátová.

Původní verze návrhu územního plánu počítala s tím, že průmyslové haly a objekty budou vznikat nejprve přímo u silnice R6, která se časem změní v dálnici. Průmyslová zóna by tak měla přímo napojení na silnici, okolo které není skoro žádná zástavba. Pokud by ale vstoupil v platnost aktuální návrh, hrozilo by, že průmyslové objekty začnou růst přímo u rekreačních chat obyvatel, aniž by se, logicky, nejprve zastavily pozemky u dálnice.

„V připomínce žádáme zpracovatele územního plánu, aby se vrátil k návrhu z prvního veřejného projednávání,“ dodává zastupitel za společně pro Nové Strašecí a Pecínov Jiří Toužimský. Zastupitelé za Společně pro Nové Strašecí a Pecínov budou zároveň na příštím zastupitelstvu požadovat po radě města vysvětlení celé situace.