Umělecké školy ze Žatce a Podbořan koncertují společně

Žáci a učitelé Základní umělecké školy Žatec mají prosinec plný zajímavých vystoupení.

Právě společné akce s podbořanskou uměleckou školou se vymykají běžnému programu koncertů a vystoupení. „Největším přínosem těchto společných koncertů je společné setkávání. Nejen, že se děti setkají spolu a muzicírují pospolu, ale představí se i obory, které v ZUŠ Podbořany nejsou, např. literárně dramatický,“ popsala přínos společných akcí Alžběta Urbancová, učitelka hudebního oboru ZUŠ Žatec.
Přínos pro děti je přitom oboustranný: ZUŠ Podbořany má ve svých hudebních seskupeních i kontrabas, který naopak v Žatci není.
Spolupráce obou škol začala už v minulosti a pokračuje dál i poté, co ZUŠ Podbořany nově vede jako ředitel Martin Říhovský. „Společně naši žáci vystupovali již v loňském školním roce.“ dodala Alžběta Urbancová. Na Podbořansku se žatecké děti, konkrétně sbor Camerata, představí už 19. prosince při vystoupení v Kryrech.