VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

UNESCO: Přípravy Žatce na novou nominační dokumentaci

Výbor pro světové dědictví loni v létě Žatec na Seznam světového dědictví nezapsal, ale potvrdil, že téma chmelařských tradic tam má patřit. V květnu navštívila Žatec tříčlenná delegace expertů z organizace ICOMOS a po konzultacích s nimi se nyní začíná připravovat nová nominační dokumentace pro zápis na prestižní seznam UNESCO.

Jak přesně se nominační dokument změní, to ještě není úplně jasné. Právě po setkání s experty ICOMOS, což je poradenská organizace Výboru pro světové dědictví, už je ale patrné, jakým směrem se patrně půjde. „Jednou z komponent určitě zůstane chmelařské Pražské předměstí. Druhou by se měla stát památkově chráněná obec Stekník a okolní krajina chmelnic. Jasným doporučením je pak popsat příběh chmele, tedy od šlechtění ve Chmelařském institutu přes činnost pěstitelů na chmelnicích a v sušárnách až po skladování,“ popsal očekávané hlavní body nového nominačního dokumentu předseda Steering Group a místostarosta Žatce Jaroslav Špička.

Z původní nominace možná naopak zmizí historický Dreherův pivovar jako její samostatná část. Uvažuje se také o snížení počtu chmelařských objektů, které jsou v památkové rezervaci a  památkové zóně Žatec. Výsledkem by byl podrobnější příběh chmele a naopak mírné odsunutí dalších souvislostí, jako je pivovarnictví nebo bohatá historie centra Žatce, do pozadí nominační dokumentace.

Zatím jsou to ale stále jen naše úvahy, k nimž jsme došli po setkání s odborníky z ICOMOS. Teprve v průběhu prázdnin dostaneme všechny připomínky písemně a začneme je postupně zpracovávat,“ uvedl Jaroslav Špička s tím, že vedle pracovníků města se na přípravě nominační dokumentace podílejí také chmelaři a pracovníci NPÚ a ministerstva kultury.

O zápisu Žatce do UNESCO se má jednat v roce 2022. Do té doby musí proběhnout celá řada povinných kroků, pro něž jsou stanovené termíny:

léto 2019 – písemné připomínky k nominaci ze strany ICOMOS

2019 až 2020 – příprava nominační dokumentace

září 2020 – předložení vzorové verze nové nominační dokumentace Výboru pro světové dědictví

leden/únor 2021 – předložení dokončené nominace

jaro až podzim 2021 – hodnocení nominace včetně příjezdu komisařů do Žatce

červen/červenec 2022 – posouzení žatecké nominace Výborem pro světové dědictví