Uzavírka Rabasovy ulice

V termínu od 6. 9. do 13. 9. bude celá ulice V.Rabase uzavřená z důvodu rekonstrukce vozovky. Ulice M.Švabinského bude v této době obousměrně průjezdná, parkoviště ve slepém rameni ulice bude otevřené.
V termínu od 6. 9. do 15. 10. bude zcela uzavřená spodní část ulice V.Rabase (od vjezdu na parkoviště nad Trilobitem k ul.L.Janáčka) z důvodu výstavby parkovacích pásů po obou stranách ulice a rekonstrukce vozovky. Průjezd horní částí ulice bude možný přes parkoviště nad Trilobitem.
Město Kladno připomíná, že po celou dobu rekonstrukce si rezidenti mohou zajistit parkování v OC Central.