VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Uzavírka v Rakovníku

V termínu od 23. do 24. listopadu  bude z důvodu rekonstrukce povrchu probíhat úplná uzavírka silnice druhé třídy číslo 227, v ulici Dukelských hrdinů v Rakovníku a to v úseku od křižovatky s ulicí Malcova po komunikaci vedoucí od supermarketu. Po celou dobu uzavírky nebude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchraného systému a autobusům. Provoz nemocnice v Rakovníku bude zajištěn. Umožněn bude přístup k okolním nemovitostem a v případě potřeby budou vybudovány provizorní můstky pro pěší.