VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Uzavírky v Kladně pošlou další autobusové linky na objízdné trasy

 

Ulici Generála Klapálka silničáři uzavřou, jakmile bude zprůjezdněn úsek ulice Milady Horákové od křižovatky s ulicí Unhošťskou po křížení s ulicí Dlouhou. Právě tudy v nadcházejících měsících povede objízdná trasa pro linky městské hromadné dopravy i jednu linku příměstskou.

 

„Úzce spolupracujeme s odborem dopravy Magistrátu města Kladna. Od jeho pracovníků dostáváme dle možností s předstihem informace o plánovaných a neplánovaných uzavírkách na území města i celého okresu. Jsou akceptovány naše požadavky na etapizaci uzavírek tak, aby nedošlo k zablokování některé části města. Například nyní při uzavření silnice Generála Klapálka bude objízdná trasa pro linky městské hromadné dopravy 604, 606 a 611 a příměstskou linku 330 vedena ulicemi J. Hory, Dlouhou a Milady Horákové,“ říká ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa. Právě zprůjezdnění zmíněného úseku Milady Horákové je podmínkou pro spuštění prací v ulici Generála Klapálka.

V reakci na současné uzavírky a omezení průjezdnosti už vedení společnosti změnilo trasu linky 609 ve směru od Oazy do centra přes Růžové pole, protože intenzivní provoz na Pražské ulici neumožňuje plynulé levé odbočování z Arménské směrem do centra. To ale nejsou jediná opatření, které provozovatel městské hromadné dopravy v Kladně přijal.

„Z důvodu uzavření Doberské je linka 604 dlouhodobě ukončena na náměstí Svobody. Na lince 602 jsme přidali ranní spoj s odjezdem v 6:10 z Hnidous. V průběhu rekonstrukce průtahu Kladnem (silnice II/118) se změny tras, jízdních řádů a přesuny zastávek dotknou skoro všech linek městské dopravy,“ dodává Landa.