V Berouně zítra začne podzimní deratizace

Pravidelná podzimní deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí, bude v Berouně probíhat od 15. září a potrvá až do 15. listopadu. Účelem je snížit počet populací hlodavců ve městě. Radnice proto žádá všechny chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost domácím zvířatům, především psům, kočkám, fretkám apod. a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě.