V Kladně nepoteče voda

Ve středu 9. listopadu 2016 od 6,00 hodin dojde k přerušení dodávky vody v lokalitě ul. Gen. Klapálka, části Dukelských hrdinů až po Průmyslovou zónu Kladno. Odstávkou vody bude zasaženo na 65 odběrných míst (OM).
„Důvodem přerušení dodávky vody je havárie na významném přívodním řadu DN 500 mm do Průmyslové oblasti Kladno. Při provedení zemních prací jsme zjistili poškození šoupětě, tj. uzávěru na křižovatce ulic Dlouhá a Vinšova. Rozsah poškození armatury nám umožňuje přerušení dodávky vody oddálit do druhého dne “ sdělil Ing. Václav Kodeš, manažer provozu Vodovod. „Do té doby provedeme takové manipulace na síti, aby přerušením dodávky vody bylo zasaženo co nejméně odběratelů. Pokud by rozsah poškození uzavírací armatury vyžadoval neprodlené odstavení přívodního řadu, dotkla by se tato odstávka celkem 1908 OM, což představuje na 8 431 obyvatel Kladna.
Přerušení dodávky vody bude zahájeno ve středu 9.11. 2016 od 6,00 hod a její ukončení je plánováno do 24,00 hod.
Náhradní zásobování bude zajištěno po trase odstávky pojízdnou cisternou a mobilními kontejnery rozmístěnými v těchto místech:
LIDL a ČSAD, křižovatka ulic Divadelní a Rooseveltova, Dachser, bývalá Veseta, Poldi – vrátnice č. 1, ESA, ALPIQ, křižovatka ulic Průmyslová a Táboritská a NKT cables.

Bližší informace ohledně zasažených lokalit naleznete na www.svas.cz, havárie vody a mapa výluk a havárií

Přerušení dodávky vody mohou pocítit i obyvatelé v oblastech od centra města (ul. Kleinerova, C. Boudy) až po průmyslovou zónu. V těchto uvedených lokalitách může dojít k přechodnému snížení tlaku vody a zákalu, jehož příčinou je přepojenívodovodních rozvodů na jiné tlakové pásmo. Mírné zakalení vody není z hygienického hlediska závadné.

„Naše společnost nabízí bezplatnou službu SMS Info, kdy registrovaní uživatelé dostávají v dostatečném předstihu informace o aktuálních haváriích na vodovodní a kanalizační síti a o plánovaných odstávkách. Tato služba poslouží při této akci celkem 364 odběratelům vodárny,“ uvedl Václav Kodeš.

Středočeské vodárny, a.s., jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou dvě stě třicet tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 2,1 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce kilometrů vodovodní sítě a osm set kilometrů kanalizačních stok.

Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz
Pro další informace kontaktujte:
Ing. Lenka Kozlová, tisková mluvčí
Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 4
tel: 312812140, fax: 312267508, mobil: 602617732
e-mail:lenka.kozlova@svas.cz