VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

V Lounech budou rozmístěny kontejnery na bioodpad

V sobotu 19. října od 8 do 12 hodin bude po Lounech rozmístěno celkem devět kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Do těchto kontejnerů je možné odložit odpad rostlinného původu, tedy větve, trávu, listí, zbytky rostlin a tak dále. Ostatní odpady je zde zakázáno odkládat, v případě potřeby je nutné využít potřeby sběrného dvora. Tato akce je určena pouze pro občany města Louny, nikoliv pro podnikatele a právnické osoby či občany jiných obcí. Kontejnery budou umístěny v ulicích Parašutistů, Tomanova, V Domcích, 5. května, Javorová, Bezručova, Dobroměřická a do městských částí Brloh a Nečichy.