Ve slánské nemocnici bylo otevřeno Gynekologicko-porodnické a pediatrické oddělení

V úterý bylo slavnostně otevřeno po rekonstrukci Gynekologicko-porodnické a pediatrické oddělení Nemocnice Slaný. Do provozu byly uvedeny jednotlivé ambulance, porodní sály i pokoje pro pacienty. Část areálu byla sice uvedena do provozu už na sklonku uplynulého roku, ovšem veškeré práce skončily ve třech pavilonech A, B i C definitivně až 23. února. Jednotlivé etapy prací byly financovány z pokladny města Slaného, z rozpočtu nemocnice, z dotací Evropské unie a přispěním sponzorů za bezmála 35 milionů korun.