Velikonoční hlídky

Kladenští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která probíhala na základě předpokládaného zesíleného provozu na pozemních komunikacích vzhledem k prodlouženému víkendu o velikonočních svátcích.
Dopravně bezpečnostní akce byla třídenní a začala ve středu 12. dubna 2017 a pokračovala i následující den 13. dubna 2017. Celá dopravní akce byla ukončena v pondělí 17. dubna 2017. Kladenští policisté se do této dopravní akce zapojili ve všech třech vytipovaných dnech. Do dopravně bezpečnostního opatření bylo nasazeno celkem třicet sedm policistů za územní odbor Kladno, kteří monitorovali plynulost silničního provozu a prováděli v rámci této akce kontrolní činnost.
Celá dopravní akce byla zaměřena na dodržování předpisů a na bezpečnost v předpokládaném nárůstu vozidel na pozemních komunikacích pod zvýšeným dohledem policejních hlídek. Dopravní opatření se uskutečnilo v určitém časovém rozmezí na vytipovaných místech kladenského okresu v průběhu velikonočních svátků.
Při výkonu kontrolní činnosti na silnicích policisté dohlíželi především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a i během jízdy a dále na dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Policejní kontroly byly, ale zaměřeny i na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a ostatních předpisů bezpečnosti silničního provozu.
V rámci dopravně bezpečnostní akce nebylo opomenuto i na ostatní účastníky silničního provozu, jimiž jsou chodci a nebo cyklisté, kteří taktéž musí dodržovat předpisy silničního provozu.
V rámci těchto dnů, kdy dopravní akce probíhala, kladenští policisté zkontrolovali 375 vozidel. Celkem bylo zjištěno 68 dopravních přestupků, z nichž 62 přestupků bylo vyřešeno uložením blokové pokuty na místě v celkové výši 15 400,-Kč. Dále byly 2 přestupky oznámeny správním orgánům.
Nejčastější dopravní přestupky bylo nepoužití bezpečnostních pásů, a to ve 19 případech. V 10 případech bylo zjištěno nedodržení rychlosti. Nevyhovující technický stav vozidla zjistili policisté u 7 vozidel. Dále 3 řidiči usedli za volant pod vlivem návykové látky, 2 řidiči požili před jízdou alkohol a 1 řidič drogu.
Po dobu uskutečněných dopravně bezpečnostních opatření byl zesílený výkon služby policejních hlídek nejen na pevných stanovištích, ale i pohyblivými motorizovanými policejními hlídkami. Samozřejmostí je, že v průběhu dopravní akce bylo využito i speciálního služebního vozidla VW Passat.
Cílem těchto dopravně bezpečnostních akcí je snížit závažná porušení pravidel silničního provozu, neboť neukázněnost a nedisciplinovanost některých řidičů je v mnoha případech velkou příčinou řady zbytečných kolizí na našich silnicích a některé vedou až k vážným dopravním nehodám.