Vítání občánků už není automatická tradice

Vítání občánků je tradice, která vznikla po 1. světové válce. Rodiče narozených dětí dostávali pozvánky, na úřadech je vedení města vítalo do života a předávalo drobné dárky. Zákonodárci nedávno vymysleli, že se musí omezit využívání osobních údajů a tak radnice už rodičům žádné pozvánky neposílají. Úředníci Městského úřadu ve Slaném proto vzkazují, že sami nemohou rozesílat pozvánky na vítání občánků. Nově je nutný aktivní přístup ze strany rodičů, kteří se musí sami přihlásit. Městský úřad Slaný připravil přihlášku, kterou lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu nebo stáhnout z webu města. Městský úřad Slaný vyjadřuje politování nad tím, že k projevení úcty občanům, musí volit tuto cestu a zároveň se těší na všechny občany, kteří i navzdory komplikacím projeví zájem o setkání.

děti

 

RP