Vítání občánků v Kralupech

Rodiče v Kralupech nad Vltavou mohou své děti, které byly narozené v loňském roce od začátku července do konce listopadu přihlašovat  na radnici k májovému vítání občánků. A to až do 5. května. Musí jít o děti, které mají ve městě trvalý pobyt. Rodiče je musí přihlásit osobně na matrice.