VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Výsledky dalšího setkání zástupců kladenské radnice s občany

V bývalé hospodě „U Kulatý báby“ v Podprůhonu se tento týden v rámci setkání s občany a kladenského odpichu již letos podruhé sešli zástupci radnice a místní obyvatelé. Zástupci radnice v návaznosti na jarní setkání představili čerstvě dokončenou studii na revitalizaci  podrpůhonského údolí Bukovka. Studie celé oblasti Bukovky počítá se znovuvybudováním ovocného sadu, novým uspořádáním zeleně, úpravou parkových ploch, výsadbou a kácením stromů. Mezi aktivitami, které se budou finálně plánovat až po pročištění vegetace, je i sáňkařská dráha nebo malý tréninkový okruh pro cyklisty.