VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Výsledky měření rychlosti v Berouně

V Berouně probíhalo týdenní měření rychlosti v předem vytipovaných oblastech. Město při tomto výběru zohlednilo přání občanů a osadních oborů. Výsledky anonymního monitoringu jsou však alarmující. Průzkum jasně ukázal, že nepomáhá ani stacionární radar umístěný ve sledovaných ulicích. Odstrašujícím příkladem je ulice Cajthamlova, kde povolenou rychlost 50 km/h překročilo více než 50% řidičů. Ještě hůře dopadlo měření v ulici Karlštejnská v Hostimi, kde povolenou rychlost 30 km/h nedodrželo více než 75% řidičů.