Z centra města Mělník zmizí balisety

Při rekonstrukci ulice Pražská byly na křižovatkách instalovány směrové sloupky – balisety, které kromě toho, že jednoznačně napomohly zpomalit řidiče na této frekventované silnici, vyvolaly také velmi silné emoce. Vzhledem k podmínkám dotace, kterou město na rekonstrukci ulice získalo, nebylo možné rovnou nahradit balisety jiným bezpečnostním prvkem.
V současné době je připravena projektová dokumentace, podle níž budou balisety v historickém centru města na křižovatce ulic Pražská x Fibichova nahrazeny zadlážděnými ostrůvky. Ostatní balisety na Pražské ulici zůstanou. Realizace se dle finančních možností města předpokládá na podzim letošního roku, nejpozději na začátku roku 2018.
Odstraněné balisety budou mít v depozitu technické služby a budou instalovány na potřebná místa ve městě.