VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Zákazy odběrů povrchových vod platí už i na Lounsku!

Lounsko – Městský úřad v Lounech vydal opatření, které se dotýká 16 vodních toků.

Další v řadě, kdo kvůli suchu vyhlásil zákaz odběrů vody z toků, je Městský úřad v Lounech. Opatření začalo platit včera, ve středu 8. srpna, týká se 16 potoků na Lounsku – například Hasiny, Cítolibského, Smolnického, Chožovského, Zbrašínského nebo Débeřského potoka.

„Na drobných vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí drobných vodních toků,“ uvedla Marie Nováková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Louny.

Podobné zákazy vydaly v červenci radnice v Žatci a Podbořanech. Dotýkají se říček Liboc, Blšanky a dalších. Prakticky jediným místem, ze kterého lze nyní odebírat vodu, je řeka Ohře. Její průtok významně zlepšuje vypouštění Nechranické přehrady.

Kde všude zákazy v České republice  platí, je možné zjistit na stránkách Povodí Ohře www.poh.cz/aktuality/zakazy_odberu.htm

ZDROJ: zatecky.denik.cz