VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Zápisy do škol

Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí proběhnou ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/20 „O školských obvodech spádových základních škol“, přičemž vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujících na šíření koronaviru, dle opatření MŠMT budou bez osobní přítomnosti dětí a upřednostňuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce (datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji).

Podání přihlášky bez osobní účasti žadatele je možné v termínu od 14. do 25. dubna 2020 do 12:00 hodin.
Žádosti o přijetí, včetně dalších příslušných formulářů naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Osobní předání přihlášky do školy bude umožněno dle aktuální situace ve dnech:
20. – 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin,
v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin,
a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápis současně proběhne i do 1. ročníku Základní školy Maltézských rytířů, Školská 349, Kladno.