VÝDEJ VÝHER: Pondělí - Pátek | 09:00 - 15:00 | Radio Relax, budova Galerie Kladno

Zastupitelé Středočeského kraje budou schvalovat vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021

„Jsem ráda, že s dostatečným předstihem bude schváleno vyhlášení dotačního řízení z prostředků tzv. státní dotace na podporu poskytování sociálních služeb v kraji v roce 2021,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová

Žádosti o dotaci bude možné podávat, po schválení zastupitelstvem, v období od 12. do 30. října 2020. Veškeré potřebné dokumenty budou vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách úřadu.

„Stejně tak jsem nesmírně ráda, že kolegové podpořili Aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na příští rok, resp. úpravu tzv. krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb,“ dodala hejtmanka. „Tato aktualizace reaguje na potřeby občanů Středočeského kraje, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, byla detailně připomínkována a zpracována ve spolupráci se středočeskými poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Pro rok 2021 tak posilujeme kapacity sociálních služeb o zhruba 69 úvazků v přímé péči a 64 pobytových lůžek, “ doplnila Pokorná Jermanová.